Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konferencja "Prawo spadkowe - notariusz wobec wyzwań współczesności"

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawo spadkowe – notariusz wobec wyzwań współczesności” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Katedrę Postępowania Cywilnego, Izbę Notarialną w Warszawie oraz Polski Instytut Notarialny odbędzie się 17 listopada 2023 r. (piątek) w godz. 9:30 – 16:00 w Auli Starej Biblioteki UW, Krakowskie Przedmieście 26/28. Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy – stacjonarnie oraz transmisja online. Patronem medialnym konferencji jest portal Prawo.pl

Konferencja z udziałem przedstawicieli nauki prawa oraz praktyków dokonujących na co dzień czynności z zakresu prawa spadkowego koncentruje się wokół najbardziej aktualnych problemów prawa spadkowego, w szczególności związanych z wejściem w życie regulacji dotyczącej fundacji rodzinnej – przedstawiona zostanie architektura prawna nowej instytucji prawnej oraz kontekst międzynarodowy.

Podjęta zostanie problematyka umowy zrzeczenia się dziedziczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego oraz ostatnich zmian w regulacji zachowku. Osobne uwagi poświęcone zostaną zasadom rządzącym dokumentowaniem otwarcia i ogłoszenia testamentu oraz wykładni testamentu przez notariusza poświadczającego dziedziczenie. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z problematyką dopuszczalności i zakresu sprostowania oraz uzupełnienia aktu poświadczenia dziedziczenia, a także postępowania w sprawie uchylenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Poruszone zostanie zagadnienie jurysdykcji do przyjęcia oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności za długi spadkowe oraz szczególnie skomplikowana kwestia przyjęcia i odrzucenia spadku w wypadku wielości transmitariuszy. Nie zabraknie uwag odnoszących się do bezskuteczności odrzucenia spadku oraz postępowania w sprawie złożenia oświadczenia o odrzucenie spadku.

Kontakt do Organizatorów: m.iaroslavska@uw.edu.pl

Transmisja wydarzenia będzie dostępna pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=MHhIKy8jNm4

PROGRAM KONFERENCJI