Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ogólnokrajowy Konkurs Moot Court z Prawa Pracy 2020 - 2 etapy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Moot Court z prawa pracy,organizowanym wspólnie przez WPiA UW oraz kancelarię DLA Piper.

Udział w konkursie mogą wziąć studenci prawa z całej Polski, indywidualnie albo drużynowo (maksymalnie dwie osoby).

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap polega na sporządzeniu dwóch pism procesowych (pozwu oraz odpowiedzi na pozew) na podstawie przygotowanych dokumentów. Prace należy przesłać do końca listopada 2020 r.

W drugim etapie (finale) studenci wcielą się w pełnomocników stron podczas symulacji rozprawy. Rozprawa odbędzie się w formie zdalnej.

Wszystkie informacje, w tym Regulamin Konkursu, znajdują się na stronie DLA Piper. Prace i pytania należy wysyłać na adres: mootcourt2020@dlapiper.com

 

 

#konkurs