Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wykład: Kontrowersje wokół wykreślenia spółki z rejestru - 2.12.2019

Kierownik Katedry Prawa Handlowego prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska

zaprasza do udziału w IX OTWARTYM POSIEDZENIU NAUKOWYM KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO,

w czasie którego zostanie wygłoszony wykład przez prof. zw. dr. hab. dr h.c. Stanisława  Sołtysińskiego, pt.:

„Kontrowersje wokół wykreślenia spółki z rejestru”

Posiedzenie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00,

 

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-067 Warszawa

Partnerem Otwartych Posiedzeń Naukowych Katedry Prawa Handlowego
w roku akademickim 2019/2020 jest Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zaintersowanych.

 

Szczegółowe informacje na temat posiedzeń będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego pod adresem kph.wpia.uw.edu.pl, zaś ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy Katedry Prawa Handlowego (e-mail: kph@wpia.uw.edu.pl)

#wykład