Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Nagrody w konkursach MNiSW

Pracownicy naszego Wydziału dr Marzena Wojtczak i dr Aleksander Jakubowski oraz doktorant mgr Maciej Pisz otrzymali stypendia dla wybitnie zdolnych młodych naukowców w ramach konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Serdecznie gratulujemy!

#konkurs