Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program Wyborczy - prof. dr hab. Tomasz Giaro

Szanowni Państwo,

na podstawie § 1 pkt 3 uchwały nr 6 Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany szczegółowego kalendarza czynności wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszam program wyborczy kandydata na stanowisko Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW prof. dr. hab. T. Giaro.

dr hab. Lech Jaworski

Przewodniczący Komisji Wyborczej WPiA


#wybory