Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Spotkanie Wyborcze z kandydatem na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji