Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

PROM 2020/2021

Program PROM jest Międzynarodową wymianą stypendialną doktorantów i kadry akademickiej finansowaną przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W ramach projektu uczestnicy otrzymają stypendium finansujące krótki wyjazd do dowolnego ośrodka na całym świecie. Czas trwania wyjazdu to 7, 14 lub 30 dni, a jego celem może być:

  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego,
  • udział w szkole letniej,
  • odbycie stażu badawczego lub stażu przemysłowego,
  • udział w kursie, warsztatach, konferencji lub w innych krótkich formach kształcenia.

Wyjazd może być zrealizowany w dowolnym ośrodku na całym świecie, w tym w Europie.Warunkiem jest, by prowadzone badania dotyczyły Azji lub miały charakter komparatystyczny uwzględniający państwa azjatyckie.

Wszystkie koszty związane z podróżą, ubezpieczeniem, wizą i utrzymaniem zostaną pokryte przez Program PROM.

W I edycji Programu uczestnicy brali udział m.in. w kursie językowym w Singapurze, szkole letniej w Szanghaju oraz w stażach badawczych w Hong Kongu, Pekinie, Sapporo i Tajpej.

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym i trwa do wyczerpania dostępnych miejscWyjazdy należy zrealizować do 30 września 2021 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną. Informacje o Programie znajdą Państwo na stronie. Pytania dotyczące stypendium oraz dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać na adres prom@wpia.uw.edu.pl

Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

#rekrutacja #PROM