Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Protokół głosowania dotyczący wyborów Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW w kadencji 2020-2024

#wybory