Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Protokół głosowania dotyczący wyborów do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024

#wybory