Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

List otwarty w sprawie nauczania zdalnego, działań projakościowych Samorządu Studentów i znaczenia studenckich ocen pracy dydaktycznej

Szanowni Państwo,

pragniemy zachęcić wszystkich nauczycieli akademickich WPiA UW do podpisywania niniejszego listu otwartego w sprawie nauczania zdalnego, działań projakościowych Samorządu Studentów i znaczenia studenckich ocen pracy dydaktycznej.

Inicjatorzy listu


Podpisz


List podpisali:

Prof. UW dr hab. Elżbieta Chojna-Duch (Wydział Prawa i Administracji)
Natalia Grębowiec
Prof Hanna Litwińczuk (Wydział Prawa i Administracji)
Zuzanna Nowicka (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Maria Boratyńska (Wydział Prawa i Administracji)
dr Elżbieta Mikos-Skuza (Wydział Prawa i Administracji)
Magister Zuzanna Buszman (Wydział Prawa i Administracji)
dr Marcin Romanowicz (Wydział Prawa i Administracji)
dr Eliza Maniewska (Wydział Prawa i Administracji)
dr Małgorzata Modrzejewska (Wydział Prawa i Administracji)
prof. dr hab.  Andrzej Zakrzewski (Wydział Prawa i Administracji)
dr Tomasz Królasik (Wydział Prawa i Administracji)
Jacek Szreniawski (Wydział Prawa i Administracji)
dr Jowanka Jakubek-Lalik (Wydział Prawa i Administracji)
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji)
prof. ucz. dr hab. Konrad Osajda (Wydział Prawa i Administracji)
prof. tytularny Maria Zabłocka (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Marcin Krajewski (Wydział Prawa i Administracji)
mgr Kacper Choromański (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Adam Moniuszko (Wydział Prawa i Administracji)