Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja do programu LL.M. Executive Track na UC Berkeley School of Law

W związku ze współpracą między Berkeley Law a WPiA UW i realizowaną w jej ramach rekrutacją na oferowany przez Berkeley Law LL.M. Executive Track, poniżej przekazujemy istotne informacje związane z rekrutacją na te programy w ramach współpracy między Berkeley Law a WPiA UW:

1. Osoby zainteresowane ubieganiem się o udział w programie LL.M. Executive Track w formule „remote+summer” (dawny Hybrid Option LL.M.) w roku 2022 proszone są o przesłanie w terminie do końca dnia (23:59:59) w dniu 30.10.2021 r. na adres jacek.jastrzebski@uw.edu.pl następujących dokumentów (w każdym przypadku w języku angielskim, w formacie pdf):

  1. Personal statement: list motywacyjny uwzględniający także dotychczasowe osiągnięcia, w tym osiągnięcia w trakcie studiów (w tym uzyskane wyniki ze studiów udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem z Dziekanatu)
  2. CV

2. Osoby zainteresowane ubieganiem się o udział w programie LL.M. Executive Track w formule „two summers” (dawny Professional LL.M.) w latach 2022-2023 proszone są o przesłanie w terminie do końca dnia (23:59:59) w dniu 30.11.2021 r. na adres jacek.jastrzebski@uw.edu.pl następujących dokumentów (w każdym przypadku w języku angielskim, w formacie pdf):

  1. Personal statement: list motywacyjny uwzględniający także dotychczasowe osiągnięcia, w tym osiągnięcia w trakcie studiów (w tym uzyskane wyniki ze studiów udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem z Dziekanatu)
  2. CV

3. Aktualny opis programu LL.M. Executive Track i dostępnych w jego ramach opcji znajdą Państwo na tej stronie internetowej: https://www.law.berkeley.edu/academics/llm/exec-track/ oraz w broszurze informacyjnej dostępnej pod następującym adresem: https://issuu.com/berkeleylaw/docs/llm_genbro_7x10_2021?fr=sMTQ4ODQ3MDA4MQ

4. W każdym przypadku kandydaci, którzy uzyskają rekomendację naszego Wydziału, będą musieli we własnym zakresie złożyć wniosek o zakwalifikowanie do udziału w odpowiednim programie w sposób przewidziany dla wszystkich uczestników (w szczególności za pośrednictwem systemu LSAC), przy czym termin na złożenie wniosku o udział w programie w formule „remote+summer” (dawny Hybrid Option LL.M.) to 10.11.2021 r., a termin na złożenie wniosku o udział w programie w formule „two summers” (tzw. summer-start, dawny Professional LL.M.) to 18.12.2021 r.

5. Bliższe informacje na temat procesu rekrutacji znajdą Państwo na stronie https://www.law.berkeley.edu/academics/llm/application-admission/. Każda z osób ubiegających się samodzielnie odpowiada za zgromadzenie dokumentów i informacji niezbędnych dla złożenia aplikacji we wskazanych powyżej terminach, w sposób odpowiadający wymaganiom BerkeleyLaw (w szczególności zwracam uwagę, że Berkeley Law wymaga od kandydatów na program LL.M. Executive Track wyniku co najmniej 100 z egzaminu TOEFL iBT lub 7.0 z egzaminu IELTS) oraz funkcjonalności systemu LSAC. Osoby zainteresowane zachęcam do uprzedniego założenia konta w systemie LSAC w celu zapoznania się z jego funkcjonalnością dla sprawnego złożenia wniosku.

6. Ponieważ Berkeley Law zgodziła się zrezygnować z pobierania registration fees od osób rekomendowanych przez nasz Wydział, osobom takim zostanie przekazana stosowna informacja (wraz z kodem umożliwiającą bezpłatne dokonanie zgłoszenia w systemie LSAC) w terminie 4 dni roboczych od upływu odpowiednio terminów, o którym mowa w punkcie (1) i w punkcie (2) powyżej. 

7. W drugiej połowie października 2021 r. wstępnie planujemy zaproponować zainteresowanym osobom webinar z przedstawicielem Berkeley Law, poświęcony prezentacji programu LL.M. Executive Track i odpowiedzi na zadane przez zainteresowanych pytania. Osoby zainteresowane udziałem w webinarze proszone są o niezwłoczne przesłanie zgłoszeń e-mailowo na adres eailcewicz@gmail.com, DW: jacek.jastrzebski@uw.edu.pl co pozwoli na wysłanie im zaproszeń umożliwiających udział w webinarze. Termin webinaru zostanie wyznaczony w późniejszym terminie.