Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Złożenie kwiatów na grobie prof. Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego

Zgodnie z wieloletnią tradycją WPiA UW, w dniu 5 października 2021 r. o godz. 12:00 odbyło się uroczyste złożenie kwiatów na grobie pierwszego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego. W uroczystości udział wzięli: ks. radca Piotr Gaś - Probosz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy, Przemysław Florjanowicz-Błachut - Sekretarz Rady Parafialnej, członkowie Kolegium Dziekańskiego, przedstawiciele Samorządu Studenckiego oraz pracownicy naukowi i administracyjni Wydziału. 

Prof. Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński (1783-1846) był historykiem prawa, członkiem Rady Głównej Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz pierwszym dziekanem (1816-1831) Szkoły Prawa i Administracji. Na obu uczelniach wykładał prawo rzymskie oraz prawo polskie. Prof. Bandtkie-Stężyński spoczywa na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy.