Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja do CPF 2020/21

W tym roku Centrum Prawa Francuskiego obchodzi 25-lecie. Obok stuletniego Liceum Francuskiego w Warszawie z maturą francuską jest to druga najstarsza francuska instytucja w Polsce, która daje możliwość uzyskania państwowego dyplomu z francuskiego magisterium prawa (Master de droit).

Absolwenci Centrum Prawa Francuskiego cieszą się obecnością w polskich i zagranicznych kancelariach, firmach oraz w instytucjach państwowych i międzynarodowych.

Master droit des affaires jest polsko-francuskim dyplomem uzyskanym w trybie studiów uzupełniających magisterskich. Nauczanie obejmuje dwa semestry z prawa francuskiego (M1 i M2), prowadzone w języku francuskim przez profesorów z Uniwersytetu w Poitiers oraz dwa semestry z prawa polskiego (po jednym na IV i V r.).

Szczegóły dotyczące rekrutacji na rok 2020/21 znajdują się na stronie

Zapraszamy!

Centrum Prawa Francuskiego

#rekrutacja