Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Seminarium Międzyuczelniane - 7.12

Katedra Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na seminarium, organizowany wspólnie z Katedrą Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego pt."Personalizacja reklam i cen z perspektywy prawa konsumenckiego i RODO".

Podczas seminarium referaty przedstawią mgr Agnieszka Jabłonowska (UŁ) oraz dr Iga Małobęcka-Szwast (UW). Następnie odbędzie się dyskusja.

Seminarium będzie miał miejsce 7 grudnia 2020 r. o godz. 19.00 za pośrednictwem platformy Google Meet .

 

#seminarium