Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ukazał się pierwszy, podwójny numer „Warszawskiego Przeglądu Prawa Wschodniego”

Dzięki staraniom współpracowników Centrum Badań nad Prawem Europy Wschodniej i Azji Centralnej ukazał się pierwszy, podwójny numer „Warszawskiego Przeglądu Prawa Wschodniego” („The Warsaw East Law Review”). Czasopismo zostało powołane w celu stworzenia przestrzeni naukowej dla publikacji opracowań dotyczących zagadnień prawnych i prawnoustrojowych, związanych z prawem obszaru postradzieckiego. Wysoki poziom merytoryczny czasopisma zagwarantuje międzynarodowa rada naukowa, składająca się z prawników specjalizujących się w tej dziedzinie. Redaktor naczelny „WPPW”: dr J. Turłukowski, sekretarz czasopisma: dr Michał Patryk Sadłowski, zastępca sekretarza: Patryk Kalinowski.