Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Tomasz Giaro

ma zaszczyt zaprosić

na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2023/2024
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczystość odbędzie się 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 15.00
w auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

1. Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW prof. Tomasza Giaro
2. Immatrykulacja
3. Wykład inauguracyjny pt. „Konstytucyjne gwarancje ochrony wartości polskiego pieniądza”, wygłoszony przez dra hab. Przemysława Litwiniuka, prof. SGGW, członka Rady Polityki Pieniężnej
4. Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Samorządu Studentów WPiA UW
5. Zakończenie uroczystości przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW prof. Tomasza Giaro