Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

WDROŻENIE ZAJĘĆ ONLINE NA WYDZIALE PRAWA I ADMINSTRACJI UW - komunikat z dnia 16.03.2020

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarekomendowało uczelniom nauczanie w systemie zdalnym (zob.: https://www.gov.pl/web/nauka/mnisw-rekomenduje-uczelniom-nauczanie-w-systemie-zdalnym?fbclid=IwAR34xlEcR0zgptCuXNYvrGCPvUaQPxhi1qHGDospj45eFsy9ZM5uNNwhRBk, dostęp na dzień 16.03.2020).

W ślad za rekomendacją MNiSW pozwolę sobie ponownie zaapelować do Państwa o zachowanie ciągłości dydaktycznej, która pozwoli nam zminimalizować zaległości w nauczaniu, a tym samym ograniczy prawdopodobieństwo przesunięcia terminu zakończenia roku akademickiego. Oczywiście musimy być świadomi tego, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i obecnie trudno jest przewidzieć, jakie ostatecznie decyzje związane z organizacją dalszej części tego roku akademickiego zostaną podjęte.

Niezależnie od powyższego musimy wypracować sposób prowadzenia zajęć, który pozwoli na zapewnienie studentom i słuchaczom na kontynuowanie nauki. Dzięki technice w chwili obecnej na całym świecie z powodzeniem realizowane są całe bloki dydaktyczne czy studia na wszystkich poziomach. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom pozwalam sobie poniżej przedstawić krótki zbiór informacji oraz inspiracji – miniporadnik przygotowany przez dr Katarzynę Julię Kowalską z Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego WPiA UW.

Chciałbym także Państwa uprzedzić, że zwróciłem się w ubiegłym tygodniu do kierowników katedr i zakładów z prośbą o koordynowanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów kursowych w systemie zdalnym. W zw. z tym uprzejmie Państwa proszę o przekazywanie kierownikom informacji o tym kto, jakie zajęcia i w jakiej formie będzie prowadzić.

Łączę wyrazy szacunku
dr hab. Sławomir Żółtek, prof. UW
Prodziekan ds. studenckich WPiA UW


 

1. Zajęcia dydaktyczne. Możliwe formy realizacji

1a. Realizowanie zajęć poprzez ogólnouniwersytecką platformę e-learningową

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami Centrum Kompetencji Cyfrowych UW przygotowuje uproszczone procedury i materiały szkoleniowe nt. możliwości organizacji nauczania on-line na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus.

Na stronie internetowej: zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl możecie Państwo znaleźć informacje, które pozwolą Państwu uruchomić zajęcia online. Z wykorzystaniem tej platformy można: „udostępniać materiały studentom (pliki, linki itp.), dodawać ogłoszenia dla studentów, zadawać studentom prace i zbierać je od nich, prowadzić fora dyskusyjne”. Platforma Kampus pobiera listę studentów z USOS przypisanych do danej grupy i udostępnia im zajęcia.

Strona platformy jest bardzo intuicyjna, w łatwy sposób można znaleźć wszystkie informacje.

1b. Realizowanie zajęć poprzez zachowanie kontaktu mailowego ze studentami, kontaktu via portale społecznościowe, telefon i inne narzędzia komunikacji na odległość (np. SKYPE)
Zajęcia dydaktyczne mogą być realizowane poprzez przesyłanie studentom należącym do poszczególnych grup ćwiczeniowych, czy wykładowych opracowanych przez Państwa materiałów dydaktycznych. Mamy tu na myśli również materiały do samodzielnego opracowania przez studentów. Można przygotować i rozsyłać: prezentacje, kazusy do samodzielnej pracy, opracowane przez Państwa schematy, infografiki. Ciekawą formą przekazywania wiedzy są wywiady. Mogą być one prowadzone online przez/i z pracownikami poszczególnych jednostek.

Zachęcamy do przesyłania studentom również przeglądu literatury przedmiotu – co możliwe jest z wykorzystaniem zasobów online Biblioteki Uniwersyteckiej. Zgodnie z komunikatem
przekazanym przez Bibliotekę Uniwersytecką:

„Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online” (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/), po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej (numeru ELS/ELP – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła. Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW, którzy posiadają ELS i ELP, a nie założyli jeszcze konta bibliotecznego, mogą je zdalnie aktywować. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/ Nowe hasło można uzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła” dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego.”.

Do kontaktu ze studentami może zostać wykorzystany system USOS – macie Państwo możliwość wysyłania za jego pośrednictwem wiadomości mailowych do studentów przypisanych do prowadzonych przez Państwa grup.

Zajęcia dydaktyczne mogą być realizowane w trybie wideokonferencji za pomocą np. Google Meet dostępnego w pakiecie Google dla pracowników UW. Za pomocą Google Meet można również nagrywać prowadzone zajęcia.

Spotkania i rozmowy w formie tekstowej w czasie rzeczywistym można prowadzić za pomocą Google Chat, który również jest dostępny w pakiecie Google dla pracowników UW.

Udostępnianie plików z materiałami dydaktycznymi poza klasycznym wysłaniem maili jest możliwe za pomocą serwisów współdzielenia plików, np. Dysku Google dostępnego w pakiecie Google dla pracowników UW

Prosimy pamiętać o możliwościach jakie dają obecnie portale społecznościowe oraz narzędzia komunikacji na odległość – można prowadzić za ich pośrednictwem telekonferencje, jak również udostępniać video-nagrania. Część z naszych kolegów założyło już odpowiednie grupy na portalu Facebook, za ich pośrednictwem przekazują studentom wiedzę, nagrywają video. Łatwy w użyciu jest również komunikator SKYPE - https://www.skype.com/pl/. Ten bezpłatny komunikator umożliwi Państwu odbywanie zajęć w trybie telekonferencji. Warunkiem jest oczywiście założenie konta na tej platformie. Również studenci muszą mieć na niej konta.

W przypadku zajęć o charakterze konwersatorium, czy też prowadzonych w mniejszych grupach możliwy jest również kontakt ze studentami z użyciem tradycyjnej formy – rozmowy telefonicznej. Można podczas niej prowadzić indywidualne konsultacje.

Przypominamy, że warunkiem władz Rektorskich jest jednak, aby studenci z Państwa grup byli poinformowani o przyjętej formie zajęć jak również, żeby zgłosili możliwość uczestnictwa w tych zajęciach (np. mailowo).

2. Dyżury dydaktyczne. Możliwe formy realizacji

W chwili obecnej stacjonarne dyżury dydaktyczne (jak również te związane z realizacją konkretnych funkcji) są zawieszone.

Dyżury takie mogą być realizowane za pośrednictwem poczty mailowej – prosimy o częste sprawdzanie Państwa skrzynek mailowych, tak aby na bieżąco móc udzielać odpowiedzi studentom, dla których ten czas również jest niezwykle trudny. W chwili obecnej ogromną rolę dydaktyczną muszą odegrać konsultacje mailowe i - do Państwa uznania – telefoniczne.

Niezależnie od formy kontaktu wybranej przez Państwa prosimy o zachowanie należytej dbałości o ochronę danych osobowych studentów i pracowników naszego Wydziału i Uniwersytetu.

3. Do kogo zwrócić się po pomoc?

W przypadku pytań dotyczących przyjętych przez Państwa form kontaktu ze studentami/realizacji zajęć prosimy o kontakt z dr Katarzyną Julią Kowalską (k.kowalska@wpia.uw.edu.pl), która zajmuje się zagadnieniem metodologii zdalnego nauczania i chętnie podpowie jak wyglądają dobre praktyki w tym obszarze. W chwili obecnej pozostaje ona w kontakcie z naszymi włoskimi kolegami i koleżankami, których sytuacja zmusiła do przemodelowania swoich zajęć i wdrożenia zajęć online.

W przypadku próśb o zamieszczanie Państwa komunikatów na stronie Wydziału lub też w związku z problemami związanymi z system USOS prosimy o kontakt z panem Mateuszem Klukowskim (m.klukowski@wpia.uw.edu.pl).

Informujemy również, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada w najbliższym wykorzystanie platformy: Navoica (www.navoica.pl) - gdzie będzie możliwe tworzenie i zamieszczanie kursów online i materiałów dydaktycznych. Śledzimy tę sytuację i będziemy Państwa informować o rozwiązaniach rekomendowanych przez MNiSW.