Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zarządzenie nr 50 Rektora UW w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.