Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dowody naukowe na pograniczu kultur prawnych - ku wspólnemu bezpieczeństwu. Obiektywizacja badań kryminalistycznych

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski