Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Stosowanie prawa w Egipcie rzymskim: kontynuacja

Kierownik: dr hab. Jakub Urbanik prof. UW