Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

OSINT poprzez media społecznościowe. Aspekty kryminalistyczne i prawne

Kierownik: dr hab. Paweł Waszkiewicz