Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Instrumenty prawne obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce na tle regulacji wybranych państw europejskich

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Czechowski