Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Postkomunizm. Aspekty prawne i ustrojowe ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej Polski

Kierownik: prof. dr hab. Adam Bosiacki