Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Komentarz do ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Kierownik: dr hab. Leszek Bosek prof. UW