Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji ze statusu spółki giełdowej. Analiza polskich regulacji w kontekście przepisów europejskich.

Kierownik: Magdalena Zmysłowska

   

Przedmiotem artykułu są mechanizmy prawne stosowane w celu zapewniania ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji przez emitenta ze statusu spółki giełdowej oraz skuteczność tych mechanizmów. Zasady uzyskania statusu spółki giełdowej oraz ich funkcjonowanie na rynku kapitałowym zostały zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej. Z kolei wymogi prawne stawiane w przypadku delistingu są ustalane odrębnie przez poszczególne państwa członkowskie. Niniejszy artykuł przedstawia istniejące sposoby ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji ze statusu spółki giełdowej w państwach Unii Europejskiej w kontekście wartości chronionych przez tę instytucję prawną oraz modele regulacyjne delistingu występujące w państwach Unii Europejskiej.

Nr konkursu: 2015/19/N/HS5/03309
Data rozpoczęcia: 2016-08-05
Data zakończenia: 2017-08-04
Wysokość finansowania: 44 400 PLN