Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Racjonalność prawa. Unikanie opodatkowania jako problem wykładni i stanowienia prawa

Kierownik: dr Hanna Filipczyk

Zobacz szczegóły

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w praktyce prawnej Egiptu w późnej starożytności.

Kierownik: dr Marzena Wojtczak

Zobacz szczegóły

Państwo, jego organy oraz inne jednostki państwowe jako szczególne strony międzynarodowego arbitrażu handlowego i postępowań postarbitrażowych.

Kierownik: Anita Garnuszek

Zobacz szczegóły

Nadużycie prawa w prawie Unii Europejskiej

Kierownik: dr Agnieszka Knade-Plaskacz

Zobacz szczegóły

Sądownictwo i dyscyplina wojskowa w Rzeczypospolitej końca XVII w.

Kierownik: Jan Sowa

Zobacz szczegóły

Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji

Kierownik: dr Łukasz Żelechowski

Zobacz szczegóły

Napoleońskie uregulowania rozwodowe w orzecznictwie sądów polskich

Kierownik: dr Piotr Pomianowski

Zobacz szczegóły