Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Niemcy i Polska w zróżnicowanej Unii Europejskiej

Projekt ma na celu zbadanie zjawiska zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej i jego wpływu na stosunki polsko-niemieckie. Zróżnicowana integracja jest definiowana jako proces, w którym nie wszystkie państwa członkowskie UE chcą lub mogą współpracować w określonych obszarach polityki integracyjnej, objętych traktatami stanowiącymi UE. Podłożem badań jest postępujące zróżnicowanie w UE, które nabrało znaczenia w następstwie Brexitu oraz odgrywa coraz większą rolę w debacie nad przyszłością integracji europejskiej. Niemcy i Polska są odpowiednio - największym w pełni zintegrowanym i - częściowo zintegrowanym państwem członkowskim UE (np. Unia Gospodarcza i Walutowa). Zgodnie z tym relacjom niemiecko-polskim należy przypisać szczególne znaczenie w postępowaniu ze skutkami omawianego zjawiska.

Zobacz szczegóły