Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych

Kierownik: Bartosz Wilk

Zobacz szczegóły

Prawna regulacja strajku w polskim zbiorowym prawie pracy - Program MOBILNOŚĆ PLUS

Kierownik: dr Piotr Grzebyk

Zobacz szczegóły

Nadużycie pozycji dominującej na rynkach cyfrowych na przykładzie darmowych usług oferowanych przez platformy internetowe

Kierownik: mgr Artur Szmigielski

Zobacz szczegóły

Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie treści stosunków kontraktowych między przedsiębiorcami

Kierownik: prof. dr hab. Robert Grzeszczak

Zobacz szczegóły

Przyczynienie się poszkodowanego a nieprawidłowo wykonana praktyka lekarska w polskim i amerykańskim prawie medycznymodpowiedzialność administracyjna i cywilna Program POWER

Kierownik: dr hab. Paweł Wajda

Zobacz szczegóły

Wolności związkowe osób wykonujących pracę w niestandardowych formach zatrudnienia

Kierownik: Piotr Grzebyk

Zobacz szczegóły

Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych Program Dialog

Kierownik: dr Piotr Grzebyk

Zobacz szczegóły