Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Spory o dziesięciny pomiędzy świeckimi a duchowieństwem katolickim na obszarze ziemi bielskiej województwa podlaskiego w XVIXVIII wieku. Prawo - praktyka - przyczyny i skutki napięć

Kierownik: Łukasz Gołaszewski

Zobacz szczegóły

Reformy i koncepcje prawa i państwa w procesie rewolucji. Studium historycznoprawne na przykładzie okresu dwuwładzy w rewolucyjnej Rosji w 1917 roku

Kierownik: Michał Sadłowski

Zobacz szczegóły

PRIME. Zapobieganie, zwalczanie i minimalizacja skutków zdarzeń ekstremistycznych: system ochrony przed ekstremizmem terrorystów "samotnych wilków"

Kierownik: dr Kacper Gradoń

Zobacz szczegóły

Pomiarowe narzędzia wspomagające analizę pisma ręcznego i podpisów

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Zobacz szczegóły

Funkcje i rola instytucji trustu w systemie prawa Common Law. Wykorzystane trustów w planowaniu podatkowym, postępowaniu egzekucyjnym i postępowaniu spadkowym. Trusty offshore. Trusty a prawo polskie

Kierownik: Artur Bilski

Zobacz szczegóły

Mechanizmy implementacji a kwestia bezpośredniego stosowania prawa Unii Europejskiej w państwach członkowskich

Kierownik: Jędrzej Maśnicki

Zobacz szczegóły

Polityka podatkowa międzynarodowych organizacji sportowych

Kierownik: dr Karolina Tetłak

Zobacz szczegóły

Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

Zobacz szczegóły