Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Przeszczepienie szwajcarskiego prawa cywilnego do Turcjiteoria i praktyka jego funkcjonowania w społeczeństwie islamskim.

Kierownik: Michał Tutaj

Zobacz szczegóły

Pełnomocnictwo w stosunkach niemajątkowych. Pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego.

Kierownik: Albert Pielak

Zobacz szczegóły

Skrajne ubóstwo jednostki jako kategoria konstytucyjna

Kierownik: dr Adam Ploszka

Zobacz szczegóły

Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych

Kierownik: mgr Aleksandra Orzeł

Zobacz szczegóły

The Land of Monks: the Rise of Monasticism in Egypt. Drugi dar Nilu, czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Kierownik: dr Maria Nowak

Zobacz szczegóły

Polityka prawa pracy po początku kryzysu ekonomicznego w Polsce. Segmentacja rynku pracy i naruszenia.

Kierownik: Karol Muszyński

Zobacz szczegóły

Ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji ze statusu spółki giełdowej. Analiza polskich regulacji w kontekście przepisów europejskich.

Kierownik: Magdalena Zmysłowska

Zobacz szczegóły

Polityka prawa wobec samorządów zawodowych. W stronę modelu refleksyjnego tworzenia prawa.

Kierownik: dr paweł Skuczyński

Zobacz szczegóły

Konwersja nieważnych czynności prawnychanaliza funkcjonalna i prawnoporównawcza

Kierownik: dr Magdalena Bławat

Zobacz szczegóły

Wpływ zasady godności człowieka na konstrukcje odpowiedzialności w prawie karnym.

Kierownik: dr Krzysztof Szczucki

Zobacz szczegóły