Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Zobowiązania naturalne (niezupełne) w polskim prawie cywilnym

Kierownik: Krzysztof Riedl

Zobacz szczegóły

Umowy o biobankowanie ludzkich próbek biologicznych dla celów naukowych.

Kierownik: dr Dorota Krekora-Zając

Zobacz szczegóły

Europejskie prawo rzeczowe: między harmonizacją a fragmentaryczną unifikacją

Kierownik: dr Katarzyna Królikowska

Zobacz szczegóły

Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Kierownik: dr hab. Katarzyna Bilewska prof. UW

Zobacz szczegóły

Bariery dostępu do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Kierownik: dr Jan Winczorek

Zobacz szczegóły

Nowy kierunek studiówPrawo gospodarcze, przedsiębiorczość i innowacyjność. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Kierownik: dr Łukasz Żelechowski

Zobacz szczegóły

Ubezpieczenie członków zarządu spółek kapitałowych od odpowiedzialności cywilnej

Kierownik: Jacek Zębala

Zobacz szczegóły

Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych, Program Dialog

Kierownik: dr Krzysztof Szczucki

Zobacz szczegóły

Status ofiar zbrodni międzynarodowych w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Charakterystyka praw procesowych i form naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonymperspektywa historyczna i współczesna.

Kierownik: Pratryk Gacka

Zobacz szczegóły

Solidarystyczna wizja państwa i prawa: aktualność koncepcji Leona Duguit w polskiej i francuskiej kulturze prawnej.

Kierownik: Michał Sopiński

Zobacz szczegóły