Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Nadużycie pozycji dominującej na rynkach cyfrowych na przykładzie darmowych usług oferowanych przez platformy internetowe

Kierownik: mgr Artur Szmigielski

Zobacz szczegóły

Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie treści stosunków kontraktowych między przedsiębiorcami

Kierownik: prof. dr hab. Robert Grzeszczak

Zobacz szczegóły

Przyczynienie się poszkodowanego a nieprawidłowo wykonana praktyka lekarska w polskim i amerykańskim prawie medycznymodpowiedzialność administracyjna i cywilna Program POWER

Kierownik: dr hab. Paweł Wajda

Zobacz szczegóły

Wolności związkowe osób wykonujących pracę w niestandardowych formach zatrudnienia

Kierownik: Piotr Grzebyk

Zobacz szczegóły

Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych Program Dialog

Kierownik: dr Piotr Grzebyk

Zobacz szczegóły

Practical Law Academy Program UE – JUSTICE

Kierownik: Prof. dr hab. Tomasz Giaro

Zobacz szczegóły

Symulacja postępowania Sądowego w sprawie podatkowej z uwzględnieniem zastosowania międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa Unii Europejskiej. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Kierownik: dr Marcin Lechowicz

Zobacz szczegóły

Favor debitorisochrona dłużnika w Europejskiej Tradycji Prawnej

Kierownik: Igor Adamczyk

Zobacz szczegóły

Dziurawy obraz świata ? Próba analizy pojęcia luki prawnej na gruncie koncepcji tekstu prawnego jako opisu świata możliwego

Kierownik: Tomasz Zyglewicz

Zobacz szczegóły

Pozycja prawna używaczy w prawie własności przemysłowej

Kierownik: Marta Sznajder

Zobacz szczegóły