Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Program PROMMiędzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej Program POWER

Kierownik: dr Piotr Grzebyk

Zobacz szczegóły

Zbiorowe dochodzenie roszczeń konsumenckich w postępowaniu grupowym w polskim systemie prawnym w świetle standardów prawa Unii Europejskiej – osiągnięcia i wyzwania

KIerownik: dr jagna Mucha

Zobacz szczegóły

Status administracyjnoprawny cudzoziemca – studium prawnoporównawcze ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uchodźców

Kierownik: Jakub Dorosz-Kruczyński

Zobacz szczegóły

Analiza mechanizmów prawnomiędzynarodowych w kontekście swobody państw w zakresie kształtowania polityk fiskalnych

Kierownik: Aleksandra Tychmańska

Zobacz szczegóły

Sposoby ustalania tożsamości nieznanego pozwanego w postępowaniu cywilnym polskim i amerykańskim

Kierownik: Mateusz Winczura

Zobacz szczegóły

Finansowanie jednostek samorządu lokalnego w świetle orzecznictwa sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich

Kierownik: Bartłomiej Ślemp

Zobacz szczegóły

Japoński model regulacyjny sektora elektroenergetycznego a recepcja europejskich rozwiązań prawnych - Program MOBILNOŚĆ PLUS

Kierownik: dr Maciej Sokołowski

Zobacz szczegóły

Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych

Kierownik: Bartosz Wilk

Zobacz szczegóły

Prawna regulacja strajku w polskim zbiorowym prawie pracy - Program MOBILNOŚĆ PLUS

Kierownik: dr Piotr Grzebyk

Zobacz szczegóły