Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Reforma obowiązków prospektowych a efektywność informacyjna rynków kapitałowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych

Kierownik: mgr Łukasz Marek Chyla

Zobacz szczegóły

Wsparcie dla czasopism naukowych. "Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego" Program MNiSW – Wsparcie dla czasopism naukowych

Kierownik: prof. dr hab. Adam Bosiacki

Zobacz szczegóły

Wsparcie dla czasopism naukowych. "U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze." Program MNiSW – Wsparcie dla czasopism naukowych

Kierownik: dr Maria Nowak

Zobacz szczegóły

Geneza i rozwój koncepcji norm ponadkonstytucyjnych we francuskiej nauce prawa publicznego

Kierownik: dr Krzysztof Kaleta

Zobacz szczegóły

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego

Kierownik: mgr Joanna Urszula Mazur

Zobacz szczegóły

Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych. Program NCBiR – GOSPOSTRATEG

Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Gruza

Zobacz szczegóły

Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego

Kierownik: dr hab. Jakub Urbanik

Zobacz szczegóły

Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy- Welcome to Poland. Program POWER

Kierownik: mgr Maximilian Piekut

Zobacz szczegóły

W poszukiwaniu społecznych podstaw prawa. Instytucjonalna teoria państwa i prawa Mauricea Hauriou

Kierownik: Cezary Henryk Węgliński

Zobacz szczegóły