Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zamknięte habilitacje

 1. 1.
  dr Jan Rudnicki

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 31.12.2018 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Jana Rudnickiego:

   

  31 grudnia 2018 r. – dr Jan Rudnicki złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  04 stycznia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  18 lutego 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  recenzent – prof. dr hab. Michał Romanowski
  sekretarz – dr hab. Wojciech Brzozowski
  członek komisji – dr hab. Konrad Osajda

   

  05 marca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  30 maja 2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Janowi Rudnickiemu stopnia doktora habilitowanego.

  17 czerwca 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Janowi Rudnickiemu.
 2. 2.
  dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 20.11.2018 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Barbary Namysłowskiej – Gabrysiak :

   

  20 listopada 2018 r.  – dr Barbara Namysłowska –Gabrysiak złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  22 listopada 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  17 grudnia 2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  prof. dr hab. Zbigniew Lasocik (WSNSiR UW) – recenzent
  prof. dr hab.  Tadeusz Tomaszewski –  członek komisji
  dr hab. Magdalena Błaszczyk    – sekretarz

   

  05 lutego 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  31 maja 2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Barbarze Namysłowskiej – Gabrysiak stopnia doktora habilitowanego.

  17 czerwca 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr  Barbarze Namysłowskiej – Gabrysiak.
 3. 3.
  dr Maciej Ślifirczyk

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 28.09.2018 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Macieja Ślifirczyka :

   

  28 września  2018 r.  – dr Maciej Ślifirczyk  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  01 października  2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  17 grudnia  2018 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof.  UŚ – recenzent
  prof. dr hab.  Elżbieta Kornberger – Sokołowska –  członek komisji
  dr hab. Michał Bitner   – sekretarz

   

  08 stycznia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  25 czerwca  2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Maciejowi Ślifirczykowi stopnia doktora habilitowanego.

  23 września 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Maciejowi Ślifirczykowi.

 4. 4.
  dr. Adam Moniuszko

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 23.04.2018 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Adama Moniuszko:

   

  23 kwietnia  2018 r.  – dr Adam Moniuszko  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  24 kwietnia  2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  14 maja  2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Adama Moniuszki.

 5. 5.
  dr Joanna Brylak

  Umorzenie postępowania habilitacyjnego

  • Data złożenia wniosku: 16.04.2018 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Joanny Brylak:

   

  16 kwietnia 2018 r. – dr Joanna Brylak złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  20 kwietnia 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  18 czerwca 2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW – recenzent
  dr hab. Sławomir Żółtek – członek komisji
  dr hab. Paweł Waszkiewicz – sekretarz

   

  04 września 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  19 listopada 2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o  umorzeniu  postępowania habilitacyjnego na wniosek zainteresowanej

 6. 6.
  dr Piotr Pomianowski

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 13.03.2018 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Piotra Pomianowskiego:

   

  13 marca 2018 r.  – dr Piotr Pomianowski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  16 marca 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  16 kwietnia 2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  Recenzent:  dr hab. Sławomir Godek, prof. UKSW
  Członek Komisji: dr hab. Jakub Urbanik
  Sekretarz: dr hab. Wojciech Brzozowski

   

  08 maja 2018 r. –  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  19 listopada 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Piotrowi Pomianowskiemu

  11 października 2018 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Piotrowi Pomianowskiemu stopnia doktora habilitowanego.

  19 listopada 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Piotrowi Pomianowskiemu
 7. 7.
  dr Jarosław Maćkowiak

  Umorzenie postępowania habilitacyjnego

  • Data złożenia wniosku: 31.01.2018 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Jarosława Maćkowiaka :

   

  31 stycznia  2018 r.  – dr Jarosław Maćkowiak złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  01 lutego  2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  19 marca 2018 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent:  prof. dr hab. Marek Wierzbowski
  Członek Komisji: prof. dr hab. Jacek Jagielski
  Sekretarz: dr hab. Dawid Sześciło

  10 kwietnia 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  10 października 2018 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Jarosławowi Maćkowiakowi  stopnia doktora habilitowanego.

  18  marca 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o  umorzeniu  postępowania habilitacyjnego na wniosek zainteresowanego.

 8. 8.
  dr Tomasz Kamiński

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 29.01.2018 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Kamińskiego  :

   

  29 stycznia  2018 r.  – dr Tomasz Kamiński złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  01 lutego  2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  19 marca 2018 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  Recenzent:  prof. UKSW dr hab. Elżbieta Karska
  Członek Komisji: dr hab. Aleksander Gubrynowicz
  Sekretarz: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek

   

  10 kwietnia 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  04 września 2018 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Tomaszowi Kamińskiemu stopnia doktora habilitowanego.

  15 października 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego  dr Tomaszowi Kamińskiemu

 9. 9.
  dr Adam Niewiadomski

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 24.01.2018 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Adama Niewiadomskiego :

   

  24 stycznia  2018 r.  – dr Adam Niewiadomski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  25 stycznia 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  19 marca 2018 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  Recenzent:   dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW
  Członek Komisji: prof. dr hab. Jacek Jagielski
  Sekretarz: dr hab. Cezary Banasiński

   

  08 maja 2018 r. –  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  19 listopada 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Adamowi Niewiadomskiemu

  05 listopada 2018 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Adama Niewiadomskiego stopnia doktora habilitowanego.

  19 listopada 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Adamowi Niewiadomskiemu