Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  dr. Adam Moniuszko

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 14.05.2018 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Adama Moniuszko:

   

  23 kwietnia  2018 r.  – dr Adam Moniuszko  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  24 kwietnia  2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  14 maja  2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Adama Moniuszki.

 2. 2.
  dr Joanna Brylak

  Umorzenie postępowania habilitacyjnego

  • Data nadania stopnia: 19.11.2018 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Joanny Brylak:

   

  16 kwietnia 2018 r. – dr Joanna Brylak złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  20 kwietnia 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  18 czerwca 2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW – recenzent
  dr hab. Sławomir Żółtek – członek komisji
  dr hab. Paweł Waszkiewicz – sekretarz

   

  04 września 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  19 listopada 2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o  umorzeniu  postępowania habilitacyjnego na wniosek zainteresowanej

 3. 3.
  dr Piotr Pomianowski

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 19.11.2018 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Piotra Pomianowskiego:

   

  13 marca 2018 r.  – dr Piotr Pomianowski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  16 marca 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  16 kwietnia 2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  Recenzent:  dr hab. Sławomir Godek, prof. UKSW
  Członek Komisji: dr hab. Jakub Urbanik
  Sekretarz: dr hab. Wojciech Brzozowski

   

  08 maja 2018 r. –  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  19 listopada 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Piotrowi Pomianowskiemu

  11 października 2018 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Piotrowi Pomianowskiemu stopnia doktora habilitowanego.

  19 listopada 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Piotrowi Pomianowskiemu
 4. 4.
  dr Tomasz Kamiński

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 15.10.2018 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Kamińskiego  :

   

  29 stycznia  2018 r.  – dr Tomasz Kamiński złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  01 lutego  2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  19 marca 2018 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  Recenzent:  prof. UKSW dr hab. Elżbieta Karska
  Członek Komisji: dr hab. Aleksander Gubrynowicz
  Sekretarz: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek

   

  10 kwietnia 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  04 września 2018 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Tomaszowi Kamińskiemu stopnia doktora habilitowanego.

  15 października 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego  dr Tomaszowi Kamińskiemu

 5. 5.
  dr Adam Niewiadomski

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 19.11.2018 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Adama Niewiadomskiego :

   

  24 stycznia  2018 r.  – dr Adam Niewiadomski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  25 stycznia 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  19 marca 2018 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  Recenzent:   dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW
  Członek Komisji: prof. dr hab. Jacek Jagielski
  Sekretarz: dr hab. Cezary Banasiński

   

  08 maja 2018 r. –  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  19 listopada 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Adamowi Niewiadomskiemu

  05 listopada 2018 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Adama Niewiadomskiego stopnia doktora habilitowanego.

  19 listopada 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Adamowi Niewiadomskiemu

 6. 6.
  dr Jacek Petzel

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 15.10.2018 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Jacka Petzela :

   

  19 grudnia 2017 r.  – dr Jacek Petzel złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.
  21 grudnia 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
  19 lutego 2018 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  dr hab. Jacek Janowski, prof. PW – recenzent
  prof. dr hab. Adam Bosiacki –  członek komisji
  dr hab. Tatiana Chauvin  – sekretarz

   

  06 marca 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną.
  13 lipca  2018 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Jackowi Petzlowi stopnia doktora habilitowanego.
  15 października 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego  dr Jackowi Petzlowi