Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zamknięte habilitacje

 1. 1.
  dr Jan Winczorek

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 30.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Jana Winczorka:

   

  30 kwietnia  2019 r. – dr Jan Winczorek  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  12 sierpnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: dr hab. Dawid Sześciło
  Członek Komisji: dr hab. Monika Płatek, prof. uczelni
  Sekretarz: dr hab. Jacek Petzel

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  06 maja 2020 r. – wyznaczenie przez CKK nowego członka komisji habilitacyjnej:

  • Recenzent  prof. dr hab.Wojciech Dajczak 

  21 października 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dra Jana Winczorka   

  07 grudnia 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Janowi Winczorkowi.  

 2. 2.
  dr Ewa Stefańska

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 29.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Ewy Stefańskiej:

   

  29 kwietnia 2019 r. – dr Ewa Stefańska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  26 lipca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września  2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent : prof. dr hab. Marek Wierzbowski
  Członek Komisji:  . prof. dr hab. Jacek Jagielski
  Sekretarz: dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. uczelni

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  19 maja 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr Ewy Stefańskiej 

  16 czerwca 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Ewie Stefańskiej.

 3. 3.
  dr Karolina Wojciechowska

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 29.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Karoliny Wojciechowskiej:

   

  29 kwietnia 2019 r. – dr Karolina Wojciechowska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  25 lipca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września  2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent : prof. dr hab. Jacek Lang
  Członek Komisji:  dr hab. Cezary Banasiński, prof. uczelni
  Sekretarz: dr hab. Adam Niewiadomski

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  06 października 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr Karoliny Wojciechowskiej

  02  listopada  2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania  stopnia doktora habilitowanego dr Karolinie Wojciechowskiej . 

 4. 4.
  dr Dorota Pudzianowska

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 29.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Doroty Pudzianowskiej:

   

  29 kwietnia 2019 r. – dr Dorota Pudzianowska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  31 lipca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września  2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent : prof. dr hab. Roman Wieruszewski  (PAN)
  Członek Komisji:  . prof. dr hab. Marek Wierzbowski
  Sekretarz: dr hab. Paweł Wojciechowski

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  21 maja 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr Doroty Pudzianowskiej

  30 czerwca 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Dorocie Pudzianowskiej .  

 5. 5.
  dr Anna Rossmanith

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 29.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Rossmanith:

   

  29 kwietnia 2019 r. – dr Anna Rossmanith złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  22 lipca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański )
  Członek Komisji: dr hab. Tomasz Stawecki, prof. uczelni
  Sekretarz: dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. uczelni

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  17 lipca 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr Anny Rossmanith 

  07 grudnia 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Annie Rossmanith.  

 6. 6.
  dr Anna Kryniecka-Piotrak

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 29.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Krynieckiej – Piotrak:

   

  29 kwietnia 2019 r. – dr Anna Kryniecka-Piotrak złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  24 lipca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej

  23 września  2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. uczelni
  Członek Komisji: dr hab. Władysław Kulesza
  Sekretarz: dr hab. Jacek Petzel

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  14 maja 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr. Anny Krynieckiej - Piotrak 

  16 czerwca 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania  stopnia doktora habilitowanego dr Annie Krynieckiej-Piotrak. 

 7. 7.
  dr Ewa Wojtaszek-Mik

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 26.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Ewa Wojtaszek-Mik :

   

  26 kwietnia 2019 r. – dr Ewa Wojtaszek-Mik złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  18 lipca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: prof. dr hab. Adam Brzozowski
  Członek Komisji: dr hab. Zbigniew Banaszczyk
  Sekretarz: dr hab. Beata Janiszewska

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  29 maja 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr Ewy Wojtaszek-Mik

  10 września 2020 r.  - Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania  stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Wojtaszek - Mik.

 8. 8.
  dr Paweł Kobes

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 26.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Pawła Kobesa:

   

  26 kwietnia 2019 r. – dr Paweł Kobes złożył do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW

  25 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września  2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent : dr hab. Paweł Waszkiewicz
  Członek Komisji:  . prof. dr hab. Eleonora Zielińska
  Sekretarz: dr hab. Barbara namysłowska – Gabrysiak

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  27 października 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dra Pawła Kobesa 

  26 kwietnia 2021 r.  -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Pawłowi Kobesowi . 

 9. 9.
  dr Łukasz Żelechowski

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 26.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Łukasza Żelechowskiego:

   

  26 kwietnia 2019 r. – dr Łukasz Żelechowski złożył do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW

  25 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjne

  23 września 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: dr hab. Maciej Kaliński, prof. uczelni
  Członek Komisji: prof. dr hab. Wojciech Kocot
  Sekretarz: dr hab. Wojciech Machała

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  25 czerwca 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr. Łukasza Żelechowskiego 

  10 września 2020 r. - Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

 10. 10.
  dr Maciej Taborowski

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 25.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Macieja Taborowskiego:

   

  25 kwietnia 2019 r. – dr Maciej Taborowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  24 lipca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ
  Członek Komisji: dr hab. Mateusz Pilich
  Sekretarz: dr hab. Wojciech Brzozowski

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  09 kwietnia 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr.  Macieja Taborowskiego   

  18 maja 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Maciejowi Taborowskiemu.

 11. 11.
  dr Iwona Gębusia

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 25.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Iwona Gębusia:

   

  25 kwietnia 2019 r. – dr Iwona Gębusia złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  18 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września  2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: dr hab. Andrzej Wiśniewski
  Członek Komisji: dr hab. Artur Nowacki
  Sekretarz: dr hab. Marta Litwińska – Werner

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  27 stycznia  2021 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr Iwony Gębusi

  26 kwietnia 2021 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania  stopnia doktora habilitowanego dr Iwonie Gębusi. 

 12. 12.
  dr Kacper Gradoń

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 25.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Kacpra Gradonia:

   

  25 kwietnia 2019 r. – dr Kacper Gradoń złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  13 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września  2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent : prof. dr hab. Ewa Gruza
  Członek Komisji:  dr hab. Szymon Pawelec, prof. uczelni
  Sekretarz: dr hab. Magdalena Błaszczyk

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  28 maja 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr. Kacpra Gradonia

  16 czerwca 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Kacprowi Gradoniowi.

 13. 13.
  dr Jan Podkowik

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 24.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Jana Podkowika:

   

  24 kwietnia 2019 r. – dr Jan Podkowik złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  06 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: dr hab. Zbigniew Banaszczyk
  Członek Komisji: dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. uczelni
  Sekretarz: dr hab. Adam Krzywoń

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  04 marca 2020 r.wyznaczenie przez CKK nowego recenzenta komisji habilitacyjnej

  18 czerwca 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr. Jana Podkowika 

  10 września 2020 r. - Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

 14. 14.
  dr Arwid Mednis

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 24.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Arwida Mednisa:

   

  24 kwietnia 2019 r.  – dr Arwid Mednis złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  06 czerwca 2019 r.  – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  17 czerwca 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent : dr hab. Grażyna Szpor. prof. UKSW
  Członek Komisji:  prof. dr hab. Marek Wierzbowski
  Sekretarz: dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. uczelni

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  22 września  2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dra Arwida Mednisa. 

  06 października 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Arwidowi Mednisowi.

 15. 15.
  dr Edyta Hadrowicz

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 23.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Edyty Hadrowicz:

   

  23 kwietnia  2019 r.  – dr Edyta Hadrowicz złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  03 czerwca 2019 r.  – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  17 czerwca 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent : dr hab. Leszek Bosek, prof. uczelni
  Członek Komisji:  prof. dr hab.Adam Brzozowski
  Sekretarz: dr hab. Kamil Zaradkiewicz

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  16 czerwca 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr Edyty Hadrowicz 

  06 października 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Edycie Hadrowicz. 

 16. 16.
  dr Krzysztof Glibowski

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 11.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Krzysztofa Glibowskiego:

  11 kwietnia 2019 r. – dr Krzysztof Glibowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  06 maja 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  17 czerwca 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

  Recenzent : dr hab. Cezary Banasiński, prof. uczelni
  Członek Komisji:  dr hab.Aleksandra Wiktorowska, prof. uczelni
  Sekretarz: dr hab. Dawid Sześciło

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  23 kwietnia 2021 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dra Krzysztofa Glibowskiego 

  07 czerwca 2021 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofa Glibowskiego

 17. 17.
  dr Michał Raczkowski

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 04.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Michała Raczkowskiego:

   

  04 kwietnia 2019 r. – dr Michał Raczkowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  18 kwietnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  13 maja 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  Recenzent: prof. dr hab. Ludwik Florek
  Członek Komisji: dr hab. Krzysztof Walczak (Wydział Zarządzania UW)
  Sekretarz: dr hab. Monika Latos-Miłkowska

   

  08 października 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  08 stycznia 2020 r. – wyznaczenie przez CKK nowego członka komisji habilitacyjnej:

  • Członek Komisji: dr hab. Tomasz Duraj ,prof. UŁ

  24 marca 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr. Michała Raczkowskiego

  16 czerwca 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Michałowi Raczkowskiemu.

 18. 18.
  dr Bogusław Lackoroński

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 02.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  02 kwietnia 2019 r. – dr Bogusław Lackoroński złożył do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW

  25 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września  2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent : prof. dr hab.  Elżbieta Skowrońska – Bocian
  Członek Komisji: dr hab. Maciej Kaliński, prof. uczelni
  Sekretarz: dr hab. Zbigniew Banaszczyk

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  17 kwietnia 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr. Bogusława Lackorońskiego 

  16 czerwca 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Bogusławowi Lackorońskiemu.

 19. 19.
  dr Cezary Błaszczyk

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 02.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Cezarego Błaszczyka:

   

  02 kwietnia 2019 r. – dr Cezary Błaszczyk  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  16 kwietnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  13 maja 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
  Członek Komisji: prof. dr hab. Marek Wierzbowski
  Sekretarz: dr hab. Wojciech Machała

  08 października 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  22 czerwca 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dra Cezarego Błaszczyka

  10 września 2020 r. - Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

 20. 20.
  dr Piotr Grzebyk

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 01.04.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Piotra Grzebyka:

   

  01 kwietnia 2019 r. – dr Piotr Grzebyk złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  16 kwietnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  13 maja 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: dr hab. Monika Latos- Miłkowska
  Członek Komisji: dr hab. Marcin Wiącek, prof. uczelni
  Sekretarz: dr hab. Paweł Wojciechowski

  08 października 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  15 kwietnia 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr. Piotra Grzebyka

  18 maja 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Piotrowi Grzebykowi.

 21. 21.
  dr Magdalena Słok-Wódkowska

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 29.03.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Słok-Wódkowskiej:

   

  29 marca 2019 r. – dr Magdalena Słok-Wódkowska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  12 kwietnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  13 maja 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: prof. dr hab.  Władysław Czapliński (Centrum Europejskie UW)
  Członek Komisji: dr hab. Patrycja Grzebyk (ISM UW)
  Sekretarz: dr hab. Tomasz Kamiński

  08 października 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  06 marca 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr Magdaleny Słok-Wódkowskiej 

  18 maja 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Magdalenie Słok-Wódkowskiej .

 22. 22.
  dr Marcin Dziurda

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 22.03.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Dziurdy:

   

  22 marca 2019 r. – dr Marcin Dziurda złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  29 marca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  13 maja 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: dr hab. Piotr Rylski
  Członek Komisji:  prof. dr hab. Józef Frąckowiak (UWr)
  Sekretarz: dr hab. Tadeusz Zembrzuski

  08 października 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  06 marca 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr. Marcina Dziurdy 

  18 maja 2020 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Marcinowi Dziurdzie. 

 23. 23.
  dr Dariusz Szafrański

  habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 19.03.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Dariusza Szafrańskiego  :

   

  19 marca 2019 r. – dr Dariusz Szafrański złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  25 marca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  15 kwietnia 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
  Członek Komisji:  prof. dr hab. Paweł Czechowski
  Sekretarz: dr hab. Marcin Wiącek, prof. uczelni

  04 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułópowołała komisję habilitacyjną

  05 listopada 2019 r. - odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej w sprawie wyrażenia opinii o nadanie lub odmowie nadania dr Dariuszowi Szafrańskiemu stopnia doktora habilitowanego.

  20 grudnia 2019 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła  uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Dariuszowi Szafrańskiemu.

 24. 24.
  dr Krzysztof Koźmiński

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 26.02.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Koźmińskiego  :

   

  26 lutego 2019 r. – dr Krzysztof Koźmiński złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  28 lutego 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  18 marca 2019 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  recenzent – dr hab. Tatiana Chauvin
  sekretarz – dr hab. Adam Krzywoń
  członek komisji – dr hab. Wojciech Brzozowski

  02 kwietnia  2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  10 września 2019 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i  Administracji opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Krzysztofowi Koźmińskiemu  stopnia doktora habilitowanego.

  23 września 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Krzysztofowi Koźmińskiemu.

 25. 25.
  dr Piotr Bogdanowicz

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 25.02.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Bogdanowicza :

   

  25 lutego 2019 r. – dr Piotr Bogdanowicz złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  28 lutego 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  15 kwietnia  2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  Recenzent: prof. dr hab. Artur Nowak-Far
  Członek Komisji:  prof. dr hab. Sławomir Dudzik
  Sekretarz: dr hab. Aleksander Gubrynowicz

  04 czerwca  2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  12 września 2019 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Piotrowi Bogdanowiczowi stopnia doktora habilitowanego.

  23 września 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Piotrowi Bogdanowiczowi.

 26. 26.
  dr Anna Zbiegień – Turzańska

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 13.02.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Zbiegień – Turzańska:

   

  13 lutego 2019 r. – dr Anna Zbiegień – Turzańska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  19 lutego 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  18 marca 2019 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  recenzent – dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN
  sekretarz – dr hab. Artur Nowacki
  członek komisji – prof. dr hab. Aleksander Chłopecki

  02 kwietnia  2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  22 października 2019 r. - odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej  w sprawie wyrażenia opinii o nadanie lub odmowie nadania Annie Zbiegień - Turzańskiej  stopnia doktora habilitowanego .

  20 grudnia 2019 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Annie Zbiegień-Turzańskiej 

 27. 27.
  dr Adam Bodnar

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 05.02.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Adama Bodnara :

   

  05 lutego 2019 r.  – dr Adam Bodnar złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  08 lutego 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  18 marca 2019 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  recenzent – dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. uczelni
  sekretarz – dr hab. Paweł Wajda, prof. uczelni
  członek komisji – prof. dr hab. Marek Wierzbowski

  02 kwietnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  10 czerwca  2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Adamowi Bodnarowi stopnia doktora habilitowanego.

  17 czerwca 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Adamowi Bodnarowi.

 28. 28.
  dr Konrad Marciniuk

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 24.01.2019 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Konrada Marciniuka:

   

  24 stycznia 2019 r. – dr Konrad Marciniuk złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  29 stycznia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  18 lutego 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  recenzent – dr hab. Teresa Kurowska (UŚ)
  sekretarz – dr hab. Cezary Banasiński
  członek komisji – prof. dr hab. Jacek Jagielski

  05 marca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  22 maja 2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Konradowi Marciniukowi stopnia doktora habilitowanego.

  17 czerwca 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Konradowi Marciniukowi.