Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  dr Dariusz Szafrański

  habilitacja

  • Data nadania stopnia: 20.12.2019 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Dariusza Szafrańskiego  :

   

  19 marca 2019 r. – dr Dariusz Szafrański złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  25 marca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  15 kwietnia 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
  Członek Komisji:  prof. dr hab. Paweł Czechowski
  Sekretarz: dr hab. Marcin Wiącek, prof. uczelni

  04 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułópowołała komisję habilitacyjną

  05 listopada 2019 r. - odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej w sprawie wyrażenia opinii o nadanie lub odmowie nadania dr Dariuszowi Szafrańskiemu stopnia doktora habilitowanego.

  20 grudnia 2019 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła  uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Dariuszowi Szafrańskiemu.

 2. 2.
  dr Krzysztof Koźmiński

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 23.09.2019 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Koźmińskiego  :

   

  26 lutego 2019 r. – dr Krzysztof Koźmiński złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  28 lutego 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  18 marca 2019 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  recenzent – dr hab. Tatiana Chauvin
  sekretarz – dr hab. Adam Krzywoń
  członek komisji – dr hab. Wojciech Brzozowski

  02 kwietnia  2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  10 września 2019 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i  Administracji opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Krzysztofowi Koźmińskiemu  stopnia doktora habilitowanego.

  23 września 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Krzysztofowi Koźmińskiemu.

 3. 3.
  dr Piotr Bogdanowicz

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 23.09.2019 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Bogdanowicza :

   

  25 lutego 2019 r. – dr Piotr Bogdanowicz złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  28 lutego 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  15 kwietnia  2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  Recenzent: prof. dr hab. Artur Nowak-Far
  Członek Komisji:  prof. dr hab. Sławomir Dudzik
  Sekretarz: dr hab. Aleksander Gubrynowicz

  04 czerwca  2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  12 września 2019 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Piotrowi Bogdanowiczowi stopnia doktora habilitowanego.

  23 września 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Piotrowi Bogdanowiczowi.

 4. 4.
  dr Anna Zbiegień – Turzańska

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 20.12.2019 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Zbiegień – Turzańska:

   

  13 lutego 2019 r. – dr Anna Zbiegień – Turzańska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  19 lutego 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  18 marca 2019 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  recenzent – dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN
  sekretarz – dr hab. Artur Nowacki
  członek komisji – prof. dr hab. Aleksander Chłopecki

  02 kwietnia  2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  22 października 2019 r. - odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej  w sprawie wyrażenia opinii o nadanie lub odmowie nadania Annie Zbiegień - Turzańskiej  stopnia doktora habilitowanego .

  20 grudnia 2019 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Annie Zbiegień-Turzańskiej 

 5. 5.
  dr Adam Bodnar

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 17.06.2019 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Adama Bodnara :

   

  05 lutego 2019 r.  – dr Adam Bodnar złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  08 lutego 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  18 marca 2019 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  recenzent – dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. uczelni
  sekretarz – dr hab. Paweł Wajda, prof. uczelni
  członek komisji – prof. dr hab. Marek Wierzbowski

  02 kwietnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  10 czerwca  2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Adamowi Bodnarowi stopnia doktora habilitowanego.

  17 czerwca 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Adamowi Bodnarowi.

 6. 6.
  dr Konrad Marciniuk

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 17.06.2019 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Konrada Marciniuka:

   

  24 stycznia 2019 r. – dr Konrad Marciniuk złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  29 stycznia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  18 lutego 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  recenzent – dr hab. Teresa Kurowska (UŚ)
  sekretarz – dr hab. Cezary Banasiński
  członek komisji – prof. dr hab. Jacek Jagielski

  05 marca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  22 maja 2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Konradowi Marciniukowi stopnia doktora habilitowanego.

  17 czerwca 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Konradowi Marciniukowi.
 7. 7.
  dr Jan Rudnicki

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 17.06.2019 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Jana Rudnickiego:

   

  31 grudnia 2018 r. – dr Jan Rudnicki złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  04 stycznia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  18 lutego 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  recenzent – prof. dr hab. Michał Romanowski
  sekretarz – dr hab. Wojciech Brzozowski
  członek komisji – dr hab. Konrad Osajda

   

  05 marca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  30 maja 2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Janowi Rudnickiemu stopnia doktora habilitowanego.

  17 czerwca 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Janowi Rudnickiemu.
 8. 8.
  dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 17.06.2019 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Barbary Namysłowskiej – Gabrysiak :

   

  20 listopada 2018 r.  – dr Barbara Namysłowska –Gabrysiak złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  22 listopada 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  17 grudnia 2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  prof. dr hab. Zbigniew Lasocik (WSNSiR UW) – recenzent
  prof. dr hab.  Tadeusz Tomaszewski –  członek komisji
  dr hab. Magdalena Błaszczyk    – sekretarz

   

  05 lutego 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  31 maja 2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Barbarze Namysłowskiej – Gabrysiak stopnia doktora habilitowanego.

  17 czerwca 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr  Barbarze Namysłowskiej – Gabrysiak.
 9. 9.
  dr Maciej Ślifirczyk

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 23.09.2019 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Macieja Ślifirczyka :

   

  28 września  2018 r.  – dr Maciej Ślifirczyk  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  01 października  2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  17 grudnia  2018 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof.  UŚ – recenzent
  prof. dr hab.  Elżbieta Kornberger – Sokołowska –  członek komisji
  dr hab. Michał Bitner   – sekretarz

   

  08 stycznia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  25 czerwca  2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Maciejowi Ślifirczykowi stopnia doktora habilitowanego.

  23 września 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Maciejowi Ślifirczykowi.

 10. 10.
  dr Jarosław Maćkowiak

  Umorzenie postępowania habilitacyjnego

  • Data nadania stopnia: 18.03.2019 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Jarosława Maćkowiaka :

   

  31 stycznia  2018 r.  – dr Jarosław Maćkowiak złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  01 lutego  2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  19 marca 2018 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent:  prof. dr hab. Marek Wierzbowski
  Członek Komisji: prof. dr hab. Jacek Jagielski
  Sekretarz: dr hab. Dawid Sześciło

  10 kwietnia 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  10 października 2018 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Jarosławowi Maćkowiakowi  stopnia doktora habilitowanego.

  18  marca 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o  umorzeniu  postępowania habilitacyjnego na wniosek zainteresowanego.