Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 WPiA UW

Serdecznie zapraszamy na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczystość odbędzie się dnia 2 października 2020 r. w Auli im. Adama Mickiewicza oraz we wszystkich salach sąsiednich Auditorium Maximum przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Ze względów bezpieczeństwa uroczystość zostanie przeprowadzona w III turach:

10:00 - 11:00        Prawo stacjonarne

13:00 - 14:00        Prawo niestacjonarne

16:00 - 17:00        Administracja stacjonarna i niestacjonarna

 

TRANSMISJA

 

 

 

 PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 

1. Hymn Państwowy, Oda do Radości
2. Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW
3. Immatrykulacja
4. Gaude Mater Polonia
5. Wystąpienie Kierownika Jednostki Dydaktycznej WPiA UW
6. Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Samorządu Studentów WPiA UW
7. Zakończenie uroczystości przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW
8. Gaudeamus Igitur

 

 

 

 

Wszystkich uczestników wydarzenia prosimy o bezwzględne założenie maseczki po wejściu do budynku i zachowanie odstępu 2 m od innych osób.*

 

*Na podstawie zarządzenia nr 169 z 12 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 1 września 2020 roku dopuszcza się możliwość organizowania konferencji w przewidzianym prawem i przepisami wewnętrznymi reżimie sanitarnym.

 

Partnerzy wydarzenia