Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

NOHA webinar z Jane Connors

NOHA na Uniwersytecie Warszawskim serdecznie zaprasza na webinarium w języku angielskim z panią Jane Connors pełniącą, z ramienia ONZ, funkcję Victims‘ Rights Advocate, czyli adwokata osób wykorzystywanych seksualnie przez personel ONZ.

Spotkanie będzie prowadzić dr Elżbieta Mikos-Skuza w dn. 18 listopada 2020  r.  (środa) w godz. 15.00 - 16.30 na Zoom.

Informacje na temat Victims‘ Rights Advocate są dostępne na stronie ONZ.

#webinar