Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dylematy postępowania w sprawach awansów naukowych


Idea konferencji:

Pięć referatów, które z wyprzedzeniem zostaną przygotowane w formie pisemnej i rozesłane do uczestników konferencji, a podczas samej konferencji (stacjonarnej lub zdalnej – zależnie od warunków epidemiologicznych) będą wygłaszane ich podsumowania / główne tezy i podstawowe argumenty. Znaczna część czasu konferencji zostanie przeznaczone dla dyskusji uczestników i referentów.

Prelegenci:

prof. Marek Szydło
prof. dr hab.

Marek Szydło

Uniwersytet Wrocławski

 

 

ref. pt.: Pojęcie nauki i osiągnięć naukowych w postępowaniach awansowych w nauce: uwagi z perspektywy nauk prawnych,

WPAiE UWr.,
członek Rady Doskonałości Naukowej


    

 

 

ref. pt.: Racjonalność ustawodawcy a postępowania habilitacyjne. Wątpliwości co do zasad oceny "znacznego wkładu w rozwój dyscypliny" i "istotnej aktywności naukowej"

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Patrycja Grzebyk
dr hab. prof. UW

Patrycja Grzebyk

Uniwersytet Warszawski

    

Grażyna Skąpska
prof. dr hab.

Grażyna Skąpska

Uniwersytet Jagielloński

 

 

ref. pt.: Patologie recenzowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Z doświadczeń Przewodniczącej Zespołu Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Katedra Socjologii Prawa w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego


     

 

 

ref. pt.: Doświadczenia prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych - perspektywa dziekańska

WPiA UMK w Toruniu

Zbigniew Witkowski
prof. dr hab.

Zbigniew Witkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

      

Diana Dajnowicz-Piesiecka
dr

Diana Dajnowicz-Piesiecka

Wydział Prawa UwB
Łukasz Kierznowski
dr

Łukasz Kierznowski

Uniwersytet w Białymstoku

ref. pt.: Awanse naukowe młodych naukowców - perspektywy i wyzwania


Prowadzący obrady:

     

Jerzy Pisuliński
prof. dr hab.

Jerzy Pisuliński

KNP PAN;
WPiA Uniwersytet Jagielloński
Robert Grzeszczak
prof. dr hab.

Robert Grzeszczak

KNP PAN;
WPiA Uniwersytet Warszawski
Karolina Wierczyńska
dr hab. prof. INP PAN

Karolina Wierczyńska

INP PAN

Tematy referatów zostaną rozbudowane w formę artykułów i opublikowane w specjalnym numerze "Państwa i Prawa".


#konferencja

Zapoznaj się z programem i zapisz na konferencję