Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

XXII Konferencja Wydziałowa


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Tomasz Giaro

zaprasza na XXII Konferencję Wydziałową

Prawo w czasie pandemii Covid-19

12 marca 2021 r.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Zoom.

Pandemia COVID-19 spowodowała ogromne cierpienia i śmierć znacznej liczby ludzi na całym świecie. Ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie państw, ich demokratyczne instytucje i systemy prawne. Zrozumiałe jest więc, że rządy uciekają się do wyjątkowych środków, starając się kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa.

Środki podjęte przez rządy, takie jak obowiązkowa kwarantanna, zamknięcie granic, ograniczenia mobilności mają wpływ na działalność gospodarczą, handel i zatrudnienie. Dochodzi też do ograniczeń podstawowych praw obywateli.

Konieczne jest, aby działania podjęte w celu złagodzenie skutków spowodowanych przez COVID-19 uwzględniały zasady solidarności i sprawiedliwości, a także potrzebę skoordynowanych działań między państwami na poziomie międzynarodowym lub, w stosownych przypadkach, na szczeblu UE.

W największym interesie społeczeństwa leży też, aby te środki przeciwko COVID-19 były nakładane i egzekwowane w ramach ustalonych zasad demokracji, międzynarodowego porządku prawnego i praworządności. Konferencja wydziałowa jest okazją do dyskusji na temat roli prawa w czasach pandemii COVID-19.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja. Link z transmisją konferencji na kanale YouTube będzie dostępny po rozpoczęciu obrad. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wypowiedzi i zadawania pytań. 

Prosimy zapoznać się z programem konferencji oraz abstraktami wystąpień.

PROGRAM

REJESTRACJA

BROSZURA Prawo w czasie pandemii Covid-19


Partner Wydarzenia:

 


#wydziałowa #konferencja