Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja

 

Aktualnie trwają prace nad  projektem nowej decyzji MON, która określi sposób realizacji programu „Legia Akademicka” w roku akademickim 2022/2023. 

Osoby które są po przysiędze wojskowej i mają książeczkę wojskową (odbyły szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, odbyły moduł podstawowy w ramach wcześniejszej edycji LA) - proszę wypełnić Wniosek i dostarczyć go do Dziekanatu Wydziały Prawa i Administracji ul.Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa bud. CIUW parter) - UWAGA pracownicy dziekanatu nie udzielają informacji odnośnie Legii Akademickiej, w tej kwestii proszę kontaktować się z koordynatorem projektu.

 

Wniosek


Osoby zdecydowane na odbycie szkolenia podstawowego 28 dni w pierwszym lub drugim turnusie proszone są o zgłaszanie się drogą e-mail:   k.kurdej@wpia.uw.edu.pl

Moduł podoficerski ma wyglądać bez zmian i obejmować 15h zajęć teoretycznych na terenie uczelni, 21 dni szkolenia praktycznego na terenie wybranych jednostek wojskowych w pełnym skoszarowaniu w okresie wakacyjnym. (wykaz jednostek podawany jest w późniejszym terminie).

Kto może zgłosić się do Legii Akademickiej moduł podoficerski

  • studenci (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów lub absolwenci. Aplikować mogą także studenci/absolwenci innych uczelni publicznych i niepublicznych.
  • posiadać obywatelstwo polskie
  • mieć odbyte szkolenie podstawowe w wymiarze 28 dni zakończone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej

Na szkolenie podstawowe w wymiarze 28 dni w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej należy zgłosić się do dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Szkolenie jest w pełnym skoszarowaniu. Kandydat/ka uzyskuje za nie 4560zł (do 26 roku życia) około 4100zł (powyżej 26 roku życia) - więcej szczegółów w każdym Wojskowym Centrum Rekrutacji.
 

Turnusy szkoleń 28 dniowych:

16.01 - 11.02.2023  (daje możliwość załapać się na moduł podoficerski 2022/23)
20.02 - 18.03.2023  (daje możliwość załapać się na moduł podoficerski 2022/23)
8.05 -   3.06.2023
12.06 -   8.07.2023
17.07 - 12.08.2023
28.08 - 23.09.2023


Koordynator Legii Akademickiej na Uniwersytecie Warszawskim
mgr Kamil Kurdej
e-mail: kw.kurdej@uw.edu.pl