Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Warunki zaliczenia lat studiow

Uchwała nr 03/06/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich na WPiA UW

​Obowiązkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów WPiA UW

Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, który wszedł w życie 1 października 2006 roku, przewiduje w § 10 pkt 1, że program studiów doktoranckich obejmuje:

  • zajęcia z przedmiotów ogólnych, które mogą być prowadzone także w formie kształcenia na odległość, wspólne dla wszystkich studiów doktoranckich, w wymiarze 60 godzin zajęć; zajęcia te powinny być zaliczone na pierwszym i drugim roku studiów,
  • zajęcia z przedmiotów prowadzonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, związane z dyscypliną naukową prowadzonych studiów doktoranckich,
  • indywidualną pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora”.

Doktoranci WPiA UW mogą postarać się o zaliczenie wymaganych godzin uczestnicząc w każdych zajęciach prowadzonych dla doktorantów na naszym Uniwersytecie. W tym celu warto śledzić propozycje.
Można je znaleźć na www.rejestracja.usos.uw.edu.pl . Po zapisaniu się na zajęcia przez USOS należy potwierdzić uczestnictwo na stronie www.come.uw.edu.pl