Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Kontakt

Collegium Iuridicum I
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
sr@wpia.uw.edu.pl


Prace Sekcji Rozwoju koordynowane są przez Prodziekana ds. badań naukowych i współpracy
międzynarodowej, dr hab. Piotra Grzebyka.

Kierownik Sekcji:

mgr Sebastian Wijas
e-mail: s.wijas@wpia.uw.edu.pl

Pracownicy Sekcji:

Dr Beata Marczewska
e-mail: b.marczewska@uw.edu.pl

mgr Adrian Warsiński
e-mail: a.warsinski@uw.edu.pl

Olga Smętek
e-mail: o.smetek@wpia.uw.edu.pl

Of counsel:
Dr Piotr Lewulis
e-mail: p.lewulis@wpia.uw.edu.pl

Dr Jagna Mucha
e-mail: jagna.mucha@uw.edu.pl