Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dziekanat Administracji

Adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Kierunek – Administracja
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Kierownik Studiów Administracyjnych WPiA UW
dr Andrzej Bielecki

dyżury:
środa, godz. 11:30-12:30, pok. 3.2 CIUW
czwartek, godz: 17:30-18:30, pok. 3.2 CIUW

Sekretariat:
fax: 22 55 20 104

Stacjonarne Studia Pierwszego i Drugiego Stopnia

tel. 22 55 24 601

Niestacjonarne Studia Pierwszego Stopnia
Magdalena Jaszczuk tel. 22 55 24 601 m.jaszczuk@wpia.uw.edu.pl

Stacjonarne/Niestacjonarne Studia Drugiego Stopnia
Małgorzata Barańska tel. 22 55 24 601 m.baranska@wpia.uw.edu.pl

Sprawy archiwalne WPiA / duplikaty dyplomów / weryfikacja wykształcenia
e-mail: archiwum@wpia.uw.edu.pl

Kierownik Dziekanatu:
mgr Dorota Otko-Majewska

Dyżury Dziekanatu:

poniedziałek – piątek: 08.30-18.00
sobota: 08.30-16.00