Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dziekanat Prawa

Budynek dawnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik Studiów Prawniczych WPiA UW

piątek, godz. 11:00 pok. 3.2 budynek CIUW
Rejestracja na dyżur przez stronę komisji dydaktycznej.

Dyżur Prodziekana ds. studenckich
dr Andrzej Bielecki

Wtorek godz. 13:00 pok. 3.1 budynek CIUW
Rejestracja na dyżur przez stronę komisji dydaktycznej.

Kierownik Dziekanatu:
mgr Dorota Otko-Majewska

 

Szanowni Studenci, sprawy studenckie rozpoznawane są co do zasady przez Kierowników studiów. Prodziekan ds. studenckich rozpoznaje tylko kwestie, które z uwagi na ich złożoność lub charakter wykraczają poza kompetencje Kierowników. Z tego powodu każda sprawa powinna być najpierw przedłożona odpowiedniemu Kierownikowi. Jeżeli ten uzna, że jest niewłaściwy, to wówczas zarejestruje Was na dyżur do Prodziekana ds. studenckich.

Informacje dotyczące ewentualnych zmian dyżurów dostępne są w menu Studenci - Aktualności

Kontakt do opiekunów poszczególnych lat dla r.a. 2022/2023

I rok
e-mail: k.wojcicka@wpia.uw.edu.pl

II rok
e-mail: m.baranska@wpia.uw.edu.pl

III rok
e-mail: k.kurdej@wpia.uw.edu.pl

IV rok
e-mail: k.mazur@wpia.uw.edu.pl

V rok
e-mail: j.bandyra@uw.edu.pl

Sprawy archiwalne WPiA / duplikaty dyplomów / weryfikacja wykształcenia
e-mail: archiwum@wpia.uw.edu.pl

Kontakt telefoniczny do Dziekanatu: 

22 55 24 601

Studenci obsługiwani są w następujących godzinach:

poniedziałek – piątek: 8.30-18:00
sobota 8:30-16:00