Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dziekanat Prawa

Budynek dawnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik Studiów Prawniczych WPiA UW
dr Andrzej Bielecki

dyżury:
środa, godz. 11:30-12:30, pok. 3.2 CIUW
czwartek, godz: 17:30-18:30, pok. 3.2 CIUW

Kierownik Dziekanatu:
mgr Dorota Otko-Majewska

Dyżury Prodziekana ds. studenckich dr. hab. Sławomira Żółtka

środa 12:00-13:00
czwartek 15:30-16:30

 

Szanowni Studenci, sprawy studenckie rozpoznawane są co do zasady przez Kierowników studiów. Prodziekan ds. studenckich rozpoznaje tylko kwestie, które z uwagi na ich złożoność lub charakter wykraczają poza kompetencje Kierowników. Z tego powodu każda sprawa powinna być najpierw przedłożona odpowiedniemu Kierownikowi. Jeżeli ten uzna, że jest niewłaściwy, to wówczas zarejestruje Was na dyżur do Prodziekana ds. studenckich.

Informacje dotyczące ewentualnych zmian dyżurów dostępne są w menu Studenci - Aktualności

I rok
e-mail: a.gajewska@wpia.uw.edu.pl

II rok
e-mail: j.bandyra@uw.edu.pl

III rok
e-mail: b.banasiak@wpia.uw.edu.pl

IV rok
e-mail: p.wieteska@wpia.uw.edu.pl

V rok
e-mail: kklabinska@wpia.uw.edu.pl

Sprawy archiwalne WPiA / duplikaty dyplomów / weryfikacja wykształcenia
e-mail: archiwum@wpia.uw.edu.pl

Kontakt telefoniczny do Dziekanatu: 

22 55 24 601

Studenci obsługiwani są w następujących godzinach:

poniedziałek – piątek: 8.30-18.00
sobota: 8.30-16.00