Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  mgr Jan Sowa

  Dyscyplina i sądownictwo wojskowe w Koronie w dobie wojen tureckich w drugiej połowie XVII wieku

  • Promotor: dr hab. Adam Moniuszko
  • Data obrony: 15.06.2020r.
 2. 2.
  mgr Jan Lipski

  Stowarzyszenia ogrodowe

  • Promotor: prof. dr hab. Leszek Bosek
  • Data obrony: -
 3. 3.
  mgr Stanisław Michałowski

  Umowa offsetowa

  • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
  • Data obrony: -

  Pliki do pobrania:

 4. 4.
  mgr Marta Zwierz

  Zakaz ne bis in idem w prawie administracyjnym

  • Promotor: dr hab Piotr Przybysz
  • Data obrony: -
 5. 5.
  mgr Maja Czarzasty-Zybert

  Koncepcja kwalifikacji prawno-podatkowej pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych na przykładzie regulacji w prawie francuskim i polskim

  • Promotor: dr hab. Elżbieta Chojny-Duch, prof. ucz.
  • Data obrony: -
 6. 6.
  mgr Piotr Kuźnicki

  Granica osobowości prawnej spółki kapitałowej

  • Promotor: prof. dr hab. Michał Romanowski
  • Data obrony: -
 7. 7.
  mgr Mateusz Blocher

  Podstawowy rachunek płatniczy i umowa podstawowego rachunku płatniczego

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  • Data obrony: -

  Pliki do pobrania:

Zamknięte przewody doktorskie

 1. 1.
  mgr Monika Pacocha

  Związanie podmiotów trzecich umową arbitrażową

  • Promotor: PROF. DR HAB. Adam Brzozowski
  • Data obrony: 30.03.2020 r.
 2. 2.
  mgr Aleksander Kowalski

  Spółka kapitałowa otwarta i zamknięta-funkcjonalne kryterium klasyfikacji

  • Promotor: dr hab. Michał Romanowski
  • Data obrony: 09.03.2020 r.
 3. 3.
  mgr Janusz Roszkiewicz

  Zakaz domniemywania kompetencji i wyjątki od tego zakazu w prawie konstytucyjnym, międzynarodowym i europejskim

  • Promotor: prof. UW dr hab. Marcin Wiącek
  • Data obrony: 14.01.2020 r.

  Pliki do pobrania:

  Recenzenci:
  prof. UJ dr hab. Piotr Mikuli
  prof. UG dr hab. Marcin Wiszowaty

 4. 4.
  mgr Igia Małobęcka-Szwast

  Role of big data in assessing abuse of a dominant position by data-driven online platforms under EU competition law

  • Promotor: prof. UW dr hab. Anna Zawidzka-Łojek
  • Data obrony: 08.01.2020 r.

  Pliki do pobrania:

  promotor pomocniczy:
  dr Paweł Marcisz

  Recenzenci:
  prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska
  prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Materna

 5. 5.
  mgr Mateusz Żuk

  Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 08.01.2020 r.

  Pliki do pobrania:

  Recenzenci:
  prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar
  prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski