Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  mgr Anna Przewor

  Znaczenie wybranych rodzajów pamięci długotrwałej w fałszowaniu podpisów

  • Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
  • Data obrony: 13.05.2024r.
  • Status: w toku
 2. 2.
  mgr Katarzyna Trzpis-Szysz

  Odpowiedzialność międzynarodowa za czyny popełnione w czasie okupacji wojennej

  • Promotor: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. UW
  • Data obrony: 07.05.2024r.
  • Status: w toku
 3. 3.
  mgr Patryk Kalinowski

  Gospodarstwo rodzinne jako element bezpieczeństwa żywnościowego Polski - ocena prawna

  • Promotor: dr hab. Paweł Wojciechowski, prof. ucz.
  • Data obrony: 11.03.2024r.
  • Status: w toku
 4. 4.
  mgr Karolina Gałęzowska

  Kontrola transgranicznych procesów przetwarzania danych osobowych - problemy prawno-administracyjne

  • Promotor: prof. dr hab. Jacek Jagielski
  • Data obrony: 11.03.2024r.
  • Status: w toku
 5. 5.
  mgr Łukasz Raj

  Przekroczenie granic obrony koniecznej w stanie zagrożenia

  • Promotor: dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz.
  • Data obrony: 11.03.2024r.
  • Status: w toku
 6. 6.
  mgr Robert Kiłdanowicz

  Status prawny międzynarodowych organizacji piłkarskich FIFA i UEFA

  • Promotor: prof. dr hab. Karol Karski
  • Data obrony: 06.03.2024r.
  • Status: w toku
 7. 7.
  mgr Piotr Korc

  Sąd wartościujący jako przedmiot ochrony wolności wypowiedzi a ograniczenia związane z ochroną dobrego imienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  • Promotor: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. UW
  • Data obrony: 06.03.2024r.
  • Status: w toku
 8. 8.
  mgr Adrian Bielecki

  Przeciwdziałanie antykonkorencyjnym uniom personalnym w organach spółek kapitałowych w prawie polskim, unijnym i amerykańskim

  • Promotor: dr hab. Cezary Banasiński, prof. ucz.
  • Data obrony: 26.02.2024r.
  • Status: w toku
 9. 9.
  mgr Agnieszka Wiltos

  Prawo jednostki do rzetelnego i sprawnego działania instytucji publicznych

  • Promotor: prof. dr hab. Janusz Trzciński
  • Data obrony: 26.02.2024r.
  • Status: w toku
 10. 10.
  mgr Zofia Roguska

  Związanie organów administracji aktami prawa miękkiego UE. Analiza porównawcza na tle rozwiązań niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatycznej UE

  • Promotor: dr hab. Marcin Dyl prof. ucz.
  • Data obrony: 26.02.2024r.
  • Status: w toku