Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 31.
  mgr Iga Małobęcka-Szwast

  Role of big data in assessing abuse of a dominant position by data-driven online platforms under EU competition law

  • Promotor: prof. UW dr hab. Anna Zawidzka-Łojek
  • Data obrony: 08.01.2020r.
  • Status: zamknięty

  Pliki do pobrania:

  promotor pomocniczy:
  dr Paweł Marcisz

  Recenzenci:
  prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska
  prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Materna

 2. 32.
  mgr Mateusz Żuk

  Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 08.01.2020r.
  • Status: zamknięty

  Pliki do pobrania:

  Recenzenci:
  prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar
  prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski

   
   
   
   
 3. 33.
  mgr Piotr Frątczak

  Rola prawa bankowego prywatnego w regulacji działalności bankowej - analiza na podstawie wybranych konstrukcji umownych

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 4. 34.
  mgr Dawid Rejmer

  Regulacja bilansowych aspektów połączenia spółek w kodeksie spółek handlowych i innych ustawach

  • Promotor: dr hab. Artur Nowacki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 5. 35.
  mgr Włodzimierz Rojek

  Instytucja sędziego pokoju w Kanadzie na tle porównawczym

  • Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 6. 36.
  mgr Marta Sznajder

  Pozycja prawna używaczy w prawie patentowym

  • Promotor: prof. dr hab. Monika Dąbrowska
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty